02.12.2015

Pabeigts un nodots ekspluatācijā būvprojekts Lubānā, kas tika sagatavots un īstenots saskaņā ar SIA „Lubānas KP” izsludinātā konkursa „Tehniski ekonomiskā pamatojuma un būvprojekta izstrāde “Kanalizācijas tīklu attīstība Lubānā”” ietvaros. Atbilstoši tā tehniskajai specifikācijai, SIA „Ekolat” izstrādāja Tehniski ekonomisko pamatojumu un būvprojekta tehnisko daļu. Mūsu speciālisti, sadarbojoties ar būvprojekta būvprojektēšanas inženieriem,...

Sadarbība ar RSEZ

Pēc Rēzeknes novada pašvaldības pasūtījuma, SIA „Ekolat” sadarbībā ar Rēzeknes speciālo ekonomisko zonu (RSEZ) (+ SIA „Firma L4” in SIA „Laurus konsultācijas”) izstrādāja Tehniski ekonomisko pamatojumu un koncepciju Rēzeknes pilsētas industriālās teritorijas pielāgošanai un attīstībai. Tika apspriestas teritoriālās/izvietojuma priekšrocības, nepieciešamība tās attīstībai, projekta ieguvumi, galvenās problēmas un ierobežojošie faktori, nepieciešamie...

02.09.2015

SIA „Ekolat” un Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola parakstīja līgumu par sadarbību un pakalpojumu sniegšanu dizaina un tēlniecības objektu ideju izstrādes jomā; pētījumu un inovāciju jomā; radošo industriju, tradicionālās mākslas un kultūras mantojuma projektu un pētījumu jomā; RMDV jauniešu prakses, darba un radošās darbības iespēju nodrošinājumu. Sadarbība sekmēs nacionālās identitātes...

06.06.2014.

SIA „Ekolat” parakstīja sadarbības līgumu ar Moldovas Ekoloģijas un Ģeogrāfijas zinātnes universitāti akadēmiju, Moldovas Zinātnes universitāti akadēmiju un Daugavpils Universitāti par pieredzes īstenošanu (Moldova un Latvija) atbilstošai atkritumu apsaimniekošanai Moldovas ziemeļu daļā. Līguma mērķis ir sekmēt atkritumu apsaimniekošanas politikas īstenošanu un tādēļ mazināt negatīvo ietekmi uz vidi, kas tiek noteikta...

  • 1
  • 2